Cách sử dụng hàm SUMIF và SUMIFS trong Excel


Ads_ngang
Website maytinhmayin.inaxphuongdong lĩnh vực sửa chữa máy tính máy in có bài Cách sử dụng hàm SUMIF và SUMIFS trong Excel

Như tên cho biết công thức SUMIF và SUMIFS được hình thành bằng cách phối hợp các hàm SUM và IF . Trong tiếng Anh dễ dàng điều đó ngụ ý rằng các chức năng này còn cũng đều có thể thêm các mục hoặc các ô đáp ứng các chỉ tiêu cụ thể.

Hãy hiểu chi tiết hơn:

Bạn biết hàm SUM có khả năng thêm các mục và chức năng SUMIF mở rộng khả năng của hàm SUM bằng cách cho phép bạn chọn SUM chỉ những mục đảm bảo các chỉ tiêu cụ thể.

Đồng thời chức năng SUMIFS là một chức năng tương đối mới hơn (được giới thiệu với Excel 2007) mở rộng khả năng của 1 hàm SUMIF bằng cách cung cấp cho bạn cơ sở để chỉ thêm những mục đáp ứng một bộ tiêu chí.

Chức năng SUMIF trong Excel:

Theo Microsoft Excel SUMIF được định nghĩa như là một chức năng “Thêm các ô được chỉ định bởi một điều kiện hoặc chỉ tiêu nhất định”.

Cú pháp của hàm SUMIF như sau:

=SUMIF(range, criteria [, sum_range])

Ở đây, ‘ range ‘ dùng làm chỉ các ô mà bạn muốn được đánh giá bởi ‘ criteria ’.

criteria ’ nhắc đến đến điều kiện xác định mục nào sẽ được thêm vào. ‘ criteria ’ có thể là một số, biểu thức hoặc một chuỗi văn bản.

sum_range ’ là một đối số tùy chọn, nó xác định các ô sẽ có thêm vào. Nếu ‘ sum_range ’ đối số được bỏ lỡ sau đó SUMIF giải quyết ‘ range ‘ như ‘ sum_range ’.

Làm làm sao để sử dụng SUMIF trong Excel:

Bây giờ chúng ta hãy thử và hiểu làm ra sao để áp dụng một công thức SUMIF.

Giả sử chúng ta có một bảng bán sản phẩm như hình dưới đây:

Mục tiêu : Mục tiêu của chúng tôi là tìm tổng cộng lợi nhuận kiếm được từ khu vực North .

Chúng ta hãy thử áp dụng một SUMIF để tìm ra giải pháp.

range : Trong “ range “, chọn các ô chứa tiêu chuẩn của bạn.

tiêu chí : Trong tham số ” criteria ” nhập tiêu chí của bạn tức là “ North ” Region. Xin lưu ý rằng viết “ = North ” cũng như như viết “ North “.

sum_range : Trong “ sum_range ”, chọn các ô cần thêm sau khi đánh giá các tiêu chí.

Sau khi áp dụng công thức này kết quả xuất hiện như sau: 490688 là bổ sung D3, D7 và D10.

Vài thí dụ về SUMIF:

Chúng ta hãy coi xét một số tỉ dụ mà cũng có thể có thể sử dụng Chức năng SUMIF:

Ví dụ 1  : Giả sử chúng ta có 1 bảng như dưới đây và giờ đây mục đích của chúng tôi là tìm tổng số đơn vị bán ở khu vực East .

Để tìm giải pháp, chúng ta cũng có thể có thể áp dụng một công thức như sau:   =SUMIF(B3:B11,”East”,C3:C11)

Công thức này kết quả vào: 129

Ví dụ 2:  Trong cùng bảng như trên, viết công thức để tìm tổng cộng tiền tìm kiếm được trước ngày “01/01/2012”.

Trong trường hợp này chúng ta có thể áp dụng công thức như sau: =SUMIF(A3:A11,”<01>

Ví dụ 3:  Trong tỉ dụ này, chúng tôi có bảng biểu diễn của một số trường học tại các sự kiện địa phương. Ở đây, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm tổng số giải thưởng do Trường C giành được trong hầu hết những sự kiện.

Ở đây chúng ta có thể sử dụng một công thức: =SUMIF(C3:C11,”School C”,D3:D11)

Công thức này kết quả là 24 D5 + D7 + D9.

Hàm SUMIFS trong Excel:

Trong các thí dụ trên chúng ta đã thấy làm thế nào để sử dụng chức năng SUMIF, giờ đây chúng ta hãy di chuyển đến chức năng SUMIFS. Như tôi đã nói trước rằng SUMIFS là phần nào mở rộng của hàm SUMIF, nó có khả năng thêm các mục từ một phạm vi đáp ứng được không ít điều kiện.

 

Theo Microsoft Excel SUMIFS cũng có thể được định nghĩa như là một chức năng “Thêm các ô được chỉ định bởi một bộ điều kiện hoặc chỉ tiêu nhất định”.

Cú pháp của hàm SUMIFS như sau:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Ở đây, ‘ sum_range ’ xác định các ô luôn phải được thêm nữa dựa theo các điều kiện nhất định. Đó là một trường bắt buộc.

criteria_range1 ‘ định vị độ rộng trước mắt mà các chỉ tiêu đầu tiên sẽ có đánh giá.

criteria1 ‘ chỉ rõ điều kiện luôn phải được đánh giá trong ‘ criteria_range1 ‘.

criteria_range2 ‘, ‘ criteria2 ‘ chỉ định các phạm vi khác và các điều kiện tương ứng. Đó là một đối số tùy chọn. SUMIFS hỗ trợ tổng số 127 chỉ tiêu phạm vi.

Làm ra sao để sử dụng SUMIFS trong Excel:

Để hiểu cách dùng hàm SUMIFS, hãy lấy ví dụ:

Hãy xem xét chúng tôi có một bảng bán hàng như hình dưới đây.

Mục tiêu : Mục tiêu của chúng tôi là tìm tổng số đơn vị bán ra từ North sau ngày 31/12/2011.

Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng các chức năng SUMIFS như:

‘sum_range’ : Trong sum_range ”, chọn dãy có mục mà bạn muốn thêm lên.

‘criteria_range1’ : Trong “ criteria_range1 ”, chọn phạm vi mà điều kiện trước mắt cần được đánh giá. Trong trường hợp này điều kiện trước mắt của chúng tôi dựa theo khu vực.

‘criteria1’ : Trong “ criteria1  ” nhập điều kiện mà bạn mong muốn đánh giá trong ‘  criteria_range1 ‘. Trong tình huống của chúng tôi, ”  criteria_1 ” là “Bắc”.

‘criteria_range2’ : Trong “ criteria_range2 ”, chọn độ rộng điều kiện thứ hai cần phải được đánh giá. Trong thí dụ này điều kiện thứ 2 của chúng tôi sẽ dựa vào ngày.

‘criteria2’ : Trong “ criteria2  ” nhập điều kiện mà bạn mong muốn đánh giá trong ‘ criteria_range2 ‘. Trong tình huống của chúng tôi, ‘ criteria2 ‘ là ‘> 31/12/2011 “.

Kết quả của công thức đây là 903, đó là tổng của C1 và C7.

Vài ví dụ về các mục tiêu:

Ví dụ 1:  Trong tỉ dụ này chúng ta lại có 1 bảng bán hàng, và nhiệm vụ là tìm tổng số đơn vị bán sản phẩm của người bán hàng “ Steve ” vào năm 2012.

Chúng ta có thể áp dụng công thức SUMIFS trong tình huống này như sau: =SUMIFS(D3:D11,C3:C11,”Steve”,A3:A11,”> 31/12/2011″)

Công thức này cho kết quả 907.

Ví dụ 2:  Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ gắng gượng tìm tổng cộng tiền được tăng lên từ khu vực “ West “, nơi bán các mặt hàng lớn hơn 500.

Trong tình huống này chúng ta cũng có thể có thể sử dụng công thức:

=SUMIFS(E3:E11,B3:B11,”West”,D3:D11,”> 500″)

Ví dụ 3:  Trong ví dụ này chúng ta có 1 bảng đo đạc hàng ngày như dưới đây. Ở đây trọng trách của chúng tôi là tìm tổng lượng Lượng mưa cho cả các ngày mà độ ẩm lớn hơn 65 và nhiệt độ lớn hơn 40.

Để tìm biện pháp chúng ta có thể áp dụng công thức: =SUMIFS(B4:D4,B3:D3,”> 40″,B2:D2,”> 65″)

Điều này cho 38 như là kết quả mà là một khoản B4 và D4.

Vài điểm quan trọng về SUMIF và SUMIFS Công thức:

  • Cả hai công thức SUMIF và SUMIFS đều hỗ trợ các ký tự đại diện. Bạn cũng đều có thể sử dụng ký tự đại diện (như: ‘*’ và ‘?’) Trong “ criteria ”.
  • Trong SUMIF các ô trong ‘ range ‘ đối số và ‘ sum_range ‘ không nhất thiết phải có cùng kích thước và hình dạng. Nhưng điều đó không đúng trong tình huống của SUMIFS.
  • Bạn có thể sử dụng nhiều toán tử (như: “=”, “> ”, “ =”, “ <=”, “ ”) trong criteria  của cả hai chức năng.

Vì vậy, này là tất lẫn cả về Excel SUMIF và SUMIFS công thức. Hãy để ý kiến ​​của bạn về chủ đề.


Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!


Từ khóa bài viết:

Bài viết Cách sử dụng hàm SUMIF và SUMIFS trong Excel được tổng hợp và biên tập bởi sửa máy tính PCI – PCI Group Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Ads_ngang