Xóa bỏ các dòng trống trong Word 2016, 2013, 2010,


Ads_ngang
Website maytinhmayin.inaxphuongdong lĩnh vực sửa chữa máy tính máy in có bài Xóa bỏ các dòng trống trong Word 2016, 2013, 2010,

Nếu bạn sao chép và dán phần nào lớn văn bản trong tư liệu kinh doanh Microsoft Office Word, tất cả những dòng trống cũng đã được dán vào tư liệu của bạn. Những dòng trống đây là chẳng cần có và cũng đều có thể làm hỏng định hình của bạn. Loại bỏ một dòng trống là đơn giản, nếu không gian trống là một dòng đơn giản. Các dòng trống giữa các câu cũng đều có thể được tạo nên bởi các thiết lập đoạn văn không đúng. Để xóa các dòng trống do cài đặt đoạn văn, bạn phải phải thay đổi các cài đặt này.

Loại bỏ mọi thứ các loại trống rỗng với Find and Replace

Các Find and Replace  chức năng trong Word thường được sử dụng để loại bỏ mọi thứ các dòng sản phẩm nào, nhưng bạn cần phải biết các loại sản phẩm nào được gọi là  ngắt dòng bằng tay  trong tùy chọn  Find What .

1. Nhấp vào Replace   trên tab Home  . Xem ảnh chụp màn hình:

2. Khi hộp thoại Find and Replace  xuất hiện, hãy nhấp vào nút More> >  để hiển thị thêm tùy chọn.

3. Đặt con trỏ vào trường  Find What  , và chọn  Manual Line Break  từ trình đơn kéo xuống  Special  .

4. Sẽ có ký tự ”  ^ l  ” trong trường  Find What  , và nhấn  Replace All  .

Loại bỏ mọi thứ các loại trống với VBA

Ngoài ra, bạn cũng có thể có thể sử dụng macro để loại bỏ tất cả các loại rỗng với mã VBA, và bạn có thể làm theo một số chỉ dẫn dưới đây như sau:

1. Nhấn ”  Alt + F11  ” để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Application  .

2. Nhấp vào  Insert  >   Module  , và sau đó sao chép mã VBA bên dưới vào cửa sổ mô-đun.

Mã VBA xóa tất cả các ngắt dòng bằng tay trong tài liệu:

Sub Deleemptylines()
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = “^l”
.Replacement.Text = “”
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchByte = False
.MatchAllWordForms = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchWildcards = False
.MatchFuzzy = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
End Sub

3. Sau đó nhấn nút  Run Sub   để chạy mã, các phần bị ngắt sẽ có gỡ bỏ.

Lưu ý  : Mã VBA này đã được thử nghiệm thành đạt trong Word 2010 và 2013.

Loại bỏ các đoạn văn bản trống trong Word

1. Mở tài liệu có chứa các loại trống tạo nên bởi định dạng đoạn văn không đúng.

2. Nhấp đúp vào bất kể nơi nào bên trong đoạn văn chứa các dòng trống để chọn toàn bộ đoạn văn.

3. Nhấp chuột phải vào đoạn đã chọn và chọn “ Paragraph ” từ trình đơn ngữ cảnh để mở cửa sổ cài đặt của nó.

4. Chọn tab “ Indents and Spacing “, nếu nó không được chọn.

5. Chọn “ Single ” trong hộp “ Line Spacing “, trong phần Spacing.

6. Nhấp “ OK ” để xóa các loại trống nằm ở phía trong đoạn văn.

7. Nhấn “ Ctrl-S ” để lưu phiên bản mới của tài liệu sau khi bạn xóa mọi thứ các loại trống khỏi đoạn văn.


Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!


Từ khóa bài viết:

Bài viết Xóa bỏ các dòng trống trong Word 2016, 2013, 2010, được tổng hợp và biên tập bởi sửa máy tính PCI – PCI Group Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Ads_ngang